LogoAlliance Medica Capital

Фондация Фонд за Подкрепа на Украйна

picФонд за подкрепа на Украйна е фондация с нестопанска цел, която се стреми да постигне следните основни цели:

  • осъществяване на дейности с нестопанска цел, свързани с предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна и украинските граждани под формата на стоки от първа необходимост, лекарствени средства и други стоки и услуги;
  • последващо подпомагане възстановяването на Украйна, предоставяйки стоки и услуги и създавайки условия за изграждане и развитието на инфраструктура, сграден фонд, здравеопазване, образование, технологии и други;
  • Осигуряване на лечение и рехабилитация на украински граждани в лечебни заведения на територията на Р. България;
  • популяризиране на извършените дейности и постигнатите резултати.

В изпълнение на основната цел на фондацията, нейните органи провеждат следните дейности:

  • Организира закупуване и доставка на хуманитарни стоки и лекарствени медикаменти до Украйна, съгласно получени заявки от официални органи, болници и други учреждения в Украйна;
  • Организира закупуване и доставка на стоки и услуги, във връзка с възстановителни процеси в Украйна;
  • Подпомага и насърчава организирането на благотворителни мероприятия, посветени на проблемите и текущите потребностите от хуманитарна помощ в Украйна;
  • Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията;
  • Извършва разяснителна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.

За постигане на своите цели фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: Сключване на договори и управление на лечение, трансплантации и рехабилитация на украински граждани в болнични заведения на територията на Р. България; организиране на конференции, семинари, телевизионни и други предавания в страната и чужбина, като използва приходите от тази дейност за постигане целите на фондацията.

За повече информация и дарения, моля свържете с нас на: seizov.dimitar@seznam.cz; тел.: 00359 894313335; 00359 887379845; лице за контакт: Димитър Сеизов, Управител

Untitled 1

Можете да подкрепите дейността на фондацията, като дарите средства на следната банкова сметка:

IBAN: BG02UNCR70001524867194;

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД, София, България

Фондацията издава Сертификати за дарение при поискване. Моля, изпратете ни по имейл Вашето име/ наименование на фирма, сума и дата на банков превод и данни за контакт и ние веднага ще Ви изпратим дигитален сертификат за полученото дарение.

Фондацията е регистрирана по законите на Република България с ЕИК 206897509. Фондацията има неправителствен, международен, неполитически и нерелигиозен характер.