LogoAlliance Medica Capital

Консорциум Дигитална Медицина

Консорциум „Дигитална Медицина“ е учреден през 2021г. от Медицински Факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (60%) и Алианс Медика Кепитъл ООД (40%). Целта на Консорциума е да вземе участие в разработване на проекти, програми и продукти в областта на изследванията и иновациите, свързани с нови приложения и системи за дигиталната медицина, включително, но не само:

  • Създаване на проект за интерграция на Република България в различни трансплантационни програми, използвайки опита на Франция, Чехия и други водещи европейски държави в тази област;
  • Създаване на проект за участие на Консорциума в процедура /обществена поръчка/ за изграждане на Протонен Център в България по плана за възстановяване на ЕС;
  • Разработване на концепция и създаване на единен регистър за онколечение и добри практики в онкологията;
  • Разработване и внедряване на проекти в областта на дигиталната медицина;
  • Създаване на магистърска програма към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в областта на дигиталната медицина;
  • Създаване на магистърска програма към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в областта на трансплантологията;
  • Развитие на сектора дигиталната медицина, подобряване ефективността и въвеждането на нови решения с оглед дигиталната трансформация на сектора и повишаване на качеството на здравеопазването съгласно европейските стандарти.

Консорциумът ще търси активно сътрудничество с други браншови и научноизследователски партньори Франция, Чехия и други водещи европейски държави в тази област.