LogoAlliance Medica Capital

R&D ПРОЕКТИ

АMC е фокусирана в осъществяване в развойната дейност за създаване на решения в областта на ИНДУСТРИЯ 4.0 , Дигитална трансформация и HI-TECH иновации.

Отворени към момента проекти:

  • HYDROGEN POWER: проект за производство на зелен водород, включващ соларен парк от 500 KW и батерии с капацитет от 1 М Инсталацията за зелен водород е капацитет от 80 м3 водород и 40 м3 кислород на час.

HIDROGEN

 

 

 

 

 

  • MEDICA 4.0: отворен проект за създаване на цялостно решение за 3D визуализация на изследвания от образната диагностика и лабораториите на лечебните заведения с използване на изкуствен интелект.