LogoAlliance Medica Capital

Интелигентни Технологии

Алианс Медика Кепитъл работи в партньорство с международни високотехнологични компании, предлагащи продукти и софтуерни решения за множество сектори, сред които:

–          Финансови институции/ Банков сектор – решения за оптимизиране на офертите и кръстосаните продажби, оптимизиране на услугите на центровете за обслужване на клиенти, управление на кредитния риск, измами и финансови престъпления, кибер разследване, оптимизиране на финансовите резултати

–          Частен сектор – сигурност, кибер престъпления, управление на риска, превенция срещу изпиране на пари и измами

–          Правителство – кибер престъпления, разследвания с цел управление на сигурността, управление на риска, превенция срещу изпиране на пари и измами

Продуктите, услугите и решенията могат да бъдат персонализирани в зависимост от специфичните потребности и индивидуални изисквания.

business-intelligence