LogoAlliance Medica Capital

АИ Юнивърсити Лаб ООД

АИ Юнивърсити Лаб ООД

АИ Юнивърсити Лаб ООД е лаборатория за изкуствен интелект, създадена през 2018 г. като публично частно партньорство между Висше Училище по Телекомуникации и Пощи, София, България (www.utp.bg) и Алианс Медика Капитал ООД (www.alliance-medica.net)

Цели и перспективи:

 • Разработване на иновативни решения и продукти с помощта на изкуствен интелект
 • Проучване на решения в роботиката в сътрудничество с водещи международни компании в тази област
 • Обучение на студенти от ВУТП и други български университети в лабораторията по отношение на разработените приложения и решения, с възможност за участие в R&D процес и анализ
 • Създаване на партньорства с други университети и научни организации по отношение на развитието на ИИ

Основен експертен опит:

Компанията притежава следните основни експертни познания и компетенции:

 • Експертиза в телекомуникациите и разработката на софтуер; потенциал за развитие на 5G проекти
 • Висок научен капацитет и възможност за научноизследователска и развойна дейност
 • Опитен мениджмънт с широки контакти в българската и европейската индустрия, частния сектор и публичната администрация
 • Висококвалифицирани академични работници (професори, доценти, доктори) и студенти, които могат да бъдат включени във всеки фирмен проект, при специфични изисквания (над 1000 специалисти)
 • Потенциал за разработване на проекти, включващи екипи от 50+ души

Конкурентни предимства:

Вярваме, че можем да бъдем най-добрият ви партньор въз основа на следните конкурентни предимства, които притежаваме:

 • Интеграцията между публичните ресурси и частните инвестиции; симбиоза, в която науката е база за реализиране на бизнес проекти и решения
 • Възможност за много бързо създаване на R&D екипи за реализация на различни проекти
 • Широка търговска мрежа и бизнес контакти в България и ЕС

За допълнителна информация относно нашите проекти, моля свържете се с нас на:

Адрес: ул. Академик Стефан Младенов 1, София 1700, България

Вася Манолова, Управител

Имейл: vasia.manolova@gmail.com;

Димитър Сеизов, Съдружник

Имейл: medcare-eu@yandex.com