LogoAlliance Medica Capital

Управление

ds_300

Димитър Сеизов
Управляващ съдружник

Димитър Сеизов има богат опит в областта на бизнес развитието и управлението. Неговият професионален опит включва успешното изпълнение на редица проекти свързани със здравеопазването и информационните технологии, като собственик и изпълнителен директор на Алианс Медика и Прага Импекс. Г-н Сеизов е бил почетен консул на Монголия за периода 2005-2010г., участвайки в срещи с редица държавни и бизнес представители. Също така е основател и изпълнителен директор на Асоциация азиатски икономически форум.
Г-н Сеизов е управляващ съдружник на Алианс Медика Кепитъл от основаването на дружеството.

 

 

 

vm_300

Вася Минковска
Управляващ съдружник

Вася Минковска е Магистър по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство, София, Магистър по Здравен Мениджмънт от Медицински Университет София, България. Тя има над 10 години професионален опит в областта на разработване на проекти и управлението им, банково дело, публични финанси, финансов и инвестиционен анализ, включително като Директор за Връзки с Инвеститорите в Експат Имоти АДСИЦ, Мениджър корпоративни клиенти в Банка ДСК ЕАД и Директор на Регионален Център София, Корпоративно Банкиране в Търговска Банка Д АД.
Г-жа Минковска е управляващ съдружник на Алианс Медика Кепитъл от основаването на дружеството.