LogoAlliance Medica Capital

Управление

ds_300

Димитър Сеизов
Управляващ съдружник

Димитър Сеизов има богат опит в областта на бизнес развитието и управлението. Неговият професионален опит включва успешното изпълнение на редица проекти свързани със здравеопазването и информационните технологии, като собственик и изпълнителен директор на Алианс Медика. Също така има над 15 години опит в дипломацията.
Г-н Сеизов е управляващ съдружник на Алианс Медика Кепитъл от основаването на дружеството.

 

 

 

vm_300

Вася Манолова
Управляващ съдружник

Вася Манолова е Магистър по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство, София и Магистър по Здравен Мениджмънт от Медицински Университет София, България. Тя има над 15 години професионален опит в областта на разработване на проекти и управлението им, банково дело, публични финанси, финансов и инвестиционен анализ, IPOs.
Г-жа Манолова е управляващ съдружник на Алианс Медика Кепитъл от основаването на дружеството.