LogoAlliance Medica Capital

История

Алианс Медика Кепитъл ООД e 100% частна българска компания, създадена от съдружниците й Димитър Сеизов и Вася Минковска.  Фирмата е наследник на Алианс Медика, която успешно е приключила редица значими проекти в сферата на здравеопазването и информационните технологии. Част от реализираните проекти в България включват:

Проект за изграждане и оборудване на център за образна диагностика в МБАЛ Русе
Дейностите по този проект включват доставка, монтаж и експлоатация на ядрено-магнитен резонанс SIMENS MAGNETRON 1T. Проектът е успешно реализиран и впоследствие прехвърлен изцяло под ръководството на болницата, като центърът е напълно функционален. Трансферът на центъра е в резултат от споразумение с НЗОК.

Проект за PACS Система за Н.И.Пирогов 
Алианс Медика е завършила проект за доставка, монтаж, експлоатация и обслужване на PACS система за архивиране на видео изображения и диагностично оборудване, заедно с немската компания AGFA AG. Системата е създадена в пълен отговор на нуждите на най-големия национален медицински институт – Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“.

Проект за информационна система за Н.И.Пирогов
Друг проект осъществен за болница Н.И.Пирогов, все още в експлоатация днес. Работата включва създаване на информационна система за болницата, както и база данни на съществуващите медицински досиета.

Проект за информационна система за Българската национална библиотека

Един проект за дигитализация на архивите и изграждане на информационна система за Националната библиотека „Кирил и Методий“, завършен през 2007г. Проектът включва създаване на софтуер, база данни и дигитализация на важни библиотечни архиви.

Също така, Алианс Медика е официален представител на Bayer AG за България в периода 2001 – 2004.