LogoAlliance Medica Capital

Алианс Медика Кепитъл – Вдъхновени от Бъдещето

Алианс Медика Кепитъл реализира проекти в сферата на високите технологии и робитиката. Компанията се фокусира върху проучване и развитие на решения и продукти в сферата на изкуственият интелект, роботиката и 5G, приложими както в частният, така и в публиният сектор.